Hoppa till huvudinnehåll

Vår logotyp

Vår logotyp är en av vår mest värdefulla tillgång och huvudbärare av vår identitet - därför ska den behandlas omdorgsfullt.

  • Användandet av vår logotyp måste alltid godkännas av oss
  • Logotypen får aldrig ändras eller manipuleras på något sätt
  • Vår logotyp får aldrig vara för liten
  • Vår logotyp ska alltid omges av fritt utrymme
  • Vår logotyp bör helst placeras mot en vit bakgrund
Lekebergs Sparbanks logotyp med svarta bokstäver
 

Versioner

Vår logotyp består av ett ordmärke och en symbol. Den finns i två varianter:

  1. Primär: Positiv med orange ordmärke
  2. Sekundär: Negativ med vitt ordmärke 

Använd vår primära logotyp i första hand

Placera logotypen

Se alltid till att det finns luft runt logotypen för att säkerställa att den syns ordentligt och inte för nära andra objekt så att den upplevs inträngd.

Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen runt logotypen ska vara minst halva höjden av symbolen. 

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

Huvudregeln är att alltid använda logotyp, som är varje banks egen logotyp, som avsändare i all kommunikation. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas som gemensam avsändare.

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

När du ska hänvisa till sparbankerna och Swedbank i text använd "Swedbank och Sparbankerna". Sparbankerna ska skrivas med versalt "S".

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Flera logotyper tillsammans 

När vår logotyp presenteras tillsammans med andra logotyper, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ, ska storlekarna på logotyperna balanseras så de upplevs som lika stora. 

Vi har särskilda regler för hur vår logotyp används avseende sponsorsamarbeten och event.

Ladda ner vår logotyp

Vår logotyp finns tillgänglig i olika filformat: svg, ai, pdf och png. 

Byrå och samarbetspartners

Jobbar du för en byrå och behöver tillgång till våra riktlinjer och designelement. Kontakta oss för inloggning till vår ”Brand Manager”.

Kontakt

För frågor om hur du använder vår logotyp, godkännande eller få tillgång till Brand Manager, kontakta: