För oss är det självklart att på olika sätt hjälpa de människor och företag som drabbas finansiellt av effekterna av Covid-19, därför kommer Lekebergs Sparbank att erbjuda privat- och företagskunder möjlighet att ansöka om amorteringslättnader.

Amorteringslättnader för privatkunder

För dig som har bolån hos oss och drabbas ekonomiskt av coronavirusets utbrott, exempelvis vid arbetslöshet, har du möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet.

Kontakta oss via Internetbanken, appen, din rådgivare eller vårt lokala kundcenter. Telefonnummer och e-post hittar du här

Amorteringslättnader för företagskunder

Företagskunder som märker av finansiella effekter på sin verksamhet på grund av coronaviruset kan ansöka om amorteringsbefrielse på sina krediter. Kontakta i så fall er kontaktperson på banken. Telefonnummer och e-post hittar du här