Vi vill vara med och utveckla Lekeberg till en livskraftig region, som människor väljer att leva och verka i. Områden som banken fokuserar på är kultur, idrott, samhälle & näringsliv. Alla bidrag, stora som små är viktiga – för oss och för föreningarna.

”Det är jätteroligt för oss i banken att ha denna möjlighet att stötta kultur- och föreningsliv.” säger Magnus Kvist, bankens VD. ”Enbart i år betalas 1 730 000 kronor ut till olika föreningar och lokal kultur och de senaste 12 åren har banken gett tillbaka drygt 10 miljoner kronor.”

Agneta Wiktorsson, vice VD sammanfattar det hela med orden: Om bygden mår bra, då mår våra kunder bra.