Hoppa till textinnehållet

Användare och behörigheter

Genom att styra vilka personer som kan ta del av företagets uppgifter via internetbanken kan ni sköta bankaffärerna smidigt och säkert. 

Behörigheter för Bokföringsavi avgifter

Användare med obegränsad behörighet i internetbanken har automatisk tillgång till dokumentet Bokföringsavi avgifter. Användare med begränsad behörighet behöver tilldelas  behörigheterna "Se avtal och dokument" och "Bokföringsavi avgifter” för att få tillgång till dokumentet.

Lägga till användare av internetbanken

Företagets behörighetsadministratör kan lägga till en ny företagsanvändare direkt i internetbanken via menyn Användare och behörigheter och klicka på ”Lägg till ny användare”. Möjligheten att lägga till ny användare finns i båda versionerna av internetbanken. Som ett sista steg slutsigneras avtalet av firmatecknare. Den nya användaren kan sedan tilldelas olika behörigheter, även det görs direkt i internetbanken.

Om du inte kan lägga till en ny användare genom internetbanken, kan du få hjälp på bankkontoret.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att lägga till nya användare.

 • Företagets behörighetsadministratör kan lägga till en ny användare direkt i internetbanken via menyn Användare och behörigheter och klicka på ”Lägg till ny användare”. Som ett sista steg måste ett avtal också slutsigneras av firmatecknare.


  Om du inte kan lägga till en ny användare genom internetbanken, kan du få hjälp på bankkontoret.

 • Det kan finnas flera olika orsaker men det kan till exempel bero på att företaget har ett pågående ärende hos Bolagsverket eller att personen som ska läggas till som användare har skyddad identitet.


  Kontakta ditt bankkontor för att få hjälp att lägga till användaren.

 • En ny användare kan endast slutsigneras av firmatecknare via BankID. Användaren kan dock läggas upp för godkännande av behörighetsadministratören via alla tillgängliga id-metoder (privat dosa, företagskopplad dosa och BankID).

 • Översikten hittar du via menyn Användare och behörigheter. Är du behörighetsadministratör kan du via översikten lägga till, ta bort, spärra och ta bort spärr för användare där.


  För att ta bort en användare går du som behörighetsadministratör in på användarens sida och klicka på menyikonen i högra hörnet med tre punkter.


  Du som är behörighetsadministratör kan temporärt ta bort en användares behörighet genom att spärra användaren. Du som behörighetsadministratör går in på användarens sida och klicka på menyikonen i högra hörnet med tre punkter. Välj "Spärra användaren". För att ge användaren behörighet igen klickar du på samma menyikon och välja att ta bort spärren.

 • Aktiv: Användaren har behörigheter i företaget och kan använda företagets internetbank.

   

  Väntande: Användaren väntar på att bli godkänd och har inte fått behörigheter ännu.

   

  Inaktiv: Användaren saknar behörigheter i företaget.


  Spärrad: Användaren är spärrad och kan inte få nya behörigheter förrän spärren tas bort.


  Förfallen: Giltighetstiden för användarens behörighet har gått ut.


  Nekad: Den nyupplagda användaren har ej slutsignerats av firmatecknare inom 30 dagar.

 • För en enskild firma blir avtalet tillgängligt att slutsignera i den privata profilen av internetbanken under sektionen "Avtal att godkänna".


  För övriga företag finns avtalet tillgängligt efter det att behörighetsadministratören lagt upp användaren i den tidigare versionen av internetbanken för företagare, under sektionen "Avtal att godkänna". Signeringen kan göras både i den nya och den tidigare versionen av internetbanken.

 • Avtalet måste signeras av firmatecknaren inom 30 dagar. Under den perioden kommer användarens status att vara Väntande. Om avtalet inte har signerats efter 30 dagar så kommer avtalet försvinna och användarens status kommer ändras till Nekad. Användaren behöver då tas bort och sedan läggas till igen.
   

Tilldela behörigheter för användare

En företagsanvändare måste få sina behörigheter tilldelade av en av företagets behörighetsadministratörer. Det görs via menyn "Användare och behörigheter" i internetbanken. 

Möjligheten att tilldela och administrera behörigheter finns i båda versionerna av internetbanken. I nya versionen av internetbanken kan än så länge endast behörighetsadministratör med obegränsad behörighet se, tilldela och administrera behörigheter. Behörighetsadministratörer med begränsad behörighet administrera tillsvidare användares behörigheter i den tidigare versionen av internetbanken.

En behörighetsadministratör kan aldrig tilldela sig själv behörigheter utan detta måste ske av en annan behörighetsadministratör alternativt på bankkontoret.

Här beskriver vi vad olika behörigheter innebär, deras villkor och om de är beroende av andra behörigheter. Klicka på en behörighet för att läsa mer.

Obegränsad behörighet

Ger användaren behörighet till företagets samtliga nuvarande och framtida konton, avtal och ingående tjänster. Tjänsten styrs av villkor:

 • Signering: Ensam, Två i förening

Att tänka på vid tilldelning av signeringsvillkor "Två i förening"

När en företagsanvändare tilldelas "Obegränsad behörighet" med signeringsvillkor "Två i förening" finns det tre tjänster som är undantagna. Det vill säga företagsanvändaren kommer att kunna signera dessa tre tjänster "Ensam":

 • Lägga upp extern mottagare
 • Direktbetalning
 • Administrera pensionsplan

Om företagsanvändaren inte ska ha möjlighet att ensam få signera ovanstående tre undantag ska man tilldela användaren "Begränsad behörighet" och utesluta tjänst som inte ska gälla.

Begränsad behörighet