Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Handel med utlandet

Cash management, riskhantering och rätt typ av finansiering. Utlandsaffärer är ofta komplexa till sin natur, men innebär samtidigt stora affärsmöjligheter. Med oss som affärspartner får ni tillgång heltäckande banktjänster och produkter – oavsett var ni har er verksamhet.

Vilka behov har ert företag?

Smidiga betalningslösningar

I rådgivningen kring cash management ligger fokusen på effektiva lösningar utifrån era behov och önskemål – inte enskilda produkter. 

Genom att effektivisera företagets betalningsrutiner förenklar ni likviditetsplaneringen och stärker resultatet. Gör det så enkelt som möjligt, både för er själva och era kunder att betala. Oavsett om kunderna och/eller leverantörerna finns i Sverige eller internationellt.

Tillsammans hittar vi smidiga betalningslösningar för er verksamhet.

Konton för en god utveckling

Att ha tillgång till konton i utlandet, valutakonton och cash pool solution är viktigt för att hantera er likviditet på bästa möjliga sätt. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

Vi ingår i internationella CM-nätverk. Samarbetet är mellan ett antal större europeiska banker för att erbjuda rationell penninghantering över gränserna. Tack vare detta kan ditt företag få samma goda service även i länder där banken inte har några kontor.

Valutahantering

Vid utlandsaffärer uppkommer ofta valutaflöden i annan valuta. Vi har flertal produkter och tjänster som hjälper er hantera er valuta och valutarisk på ett effektivt vis.

Kontakta er kundansvarig eller bankkontor för att höra mer.

Flexibel finansiering

Utlandsaffärer betyder ofta nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa er med allt från mindre inköp till finansiering av fastigheter. 

Med exportfinansiering erbjuds utländska köpare av kapitalprodukter en långfristig finansiering, medan betalning av varan sker direkt vid leverans.Med en rörelsekredit kan ni snabbt frigöra kapital för att lösa kortfristiga finansieringsbehov på den utländska marknaden. Rörelsekredit kan erhållas i de flesta valutor.

Trade finance

Är risken att din affär påverkas av den politiska situation som råder i det land du ska göra affärer med eller av betalningsförmågan hos din affärskontakt?

Vid utlandsaffärer ställs företaget inför helt andra risker än affärer på den lokala marknaden. När riskerna är kartlagda är nästa steg att minimera dem. Vi har ett flertal produkter som hjälper er göra detta.

Varför välja oss som partner?

  • Fullsortimentsbank på våra hemmamarknader

    Vi är en fullsortimentsbank på våra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen med lång erfarenhet av den internationella marknaden.

  • Filialer med ett brett utbud

    Vi har ett brett erbjudande av produkter och tjänster på våra filialer i Finland, Kina, Norge och USA. 

  • Ingår i internationell Cash Management-nätverk

    Vi ingår i ett internationellt CM-nätverk och samarbetar med ett flertal större europeiska banker för att erbjuda rationell penninghantering över gränserna. Detta gör att ni kan få samma goda service även i länder där vi inte har några kontor.

SEPA – Single Euro Payment Area

SEPA ger privatpersoner, företag och andra aktörer samma möjlighet att betala och få betalt mellan EU/EES länder som idag finns inom respektive EU/EES land. Det vill säga snabbt, enkelt och säkert. Du hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Lekebergs Sparbank är inte anslutna till SEPA-betalningar.

Mer information

Valutakurser

Indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.

IBAN-BIC

Räkna ut IBAN och se adress för BIC.