Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Om Lekebergs Sparbank

Visste du att vi är den enda banken i hela världen som har sitt huvudkontor i Närke? Bara en så´n sak!

Historia

Sedan 1903 har Lekebergs Sparbank verkat i Västernärke som en egen och självständig bank.

Från att ha varit en traditionell in- och utlåningsbank, är banken idag en så kallad fullservicebank.

Genom ett exklusivt samarbetsavtal på affärsmässiga villkor med Swedbank AB, får vi tillgång till den stora bankens teknik och breda produktutbud.

Bolagsform

Vår bolagsform är Sparbank, vilket kan liknas med en stiftelse. Vi är ingen stiftelse i egentlig mening, men det finns vissa likheter.

Ingen kan påstå sig äga sparbanken och ingen enskild person kan ta del av bankens vinst - den samlas i bankens egna reserver.

Vi har inga aktieägare som kräver del av vår vinst. Den vinst som banken genererar stannar kvar i banken och arbetar för våra kunder i bygden.

Vem bestämmer?

Vem är det då som bestämmer om det inte finns några ägare?

Sparbankens högsta beslutande organ utgörs av 24 stycken huvudmän. Hälften av huvudmännen väljs av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun och den andra hälften väljs av huvudmännen tillsammans.

Huvudmännen beslutar om hur vinsten ska disponeras, fastställer balans- och resultaträkningen, beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt utser styrelse, revisorer med mera.

Vision

Lockande, levande, ledande Lekebergs Sparbank.

Affärsidé

Lekebergs Sparbank ska vara en fristående sparbank med kundens och kundens behov i centrum.

Genom kompetent personal och ett komplett utbud av finansiella tjänster ska vi erbjuda våra kunder personlig bankservice av hög kvalitet. 

Bankens roll

Genom vår lokala förankring känner vi ett stort ansvar och engagemang för bygden. Detta visar vi i form av olika insatser i samhället - allt från sponsring av föreningar till näringslivssatsningar för företag.

En av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet är kontakten och den långsiktiga relationen med våra kunder. Vår målsättning är att vara det självklara bankalternativet inom vårt verksamhetsområde, både för privatpersoner och för företag.

Dessutom erbjuder vi tjänster och produkter med konkurrenskraftiga och affärsmässiga villkor - som är behovsanpassade för varje kund.

Är du inte kund hos oss idag är du välkommen att kontakta oss och låta oss berätta mer om vår bank och vår verksamhet.

Välkommen till oss!

Foto all personal på Lekebergs Sparbank ståendes på trappan till ett rött trähus med vita knutar och vitspröjsade fönster

Om samarbetet med Swedbank