Den gemensamma historien och utvecklingen av gemensamma system har gjort att samarbetet fortsatt, men i andra former.

Samarbetet är viktigt för båda parter. Det innebär att IT-kostnader och utvecklingskostnader kan delas av många banker och på en betydligt större volym än om var och en gjort det på eget håll.

Både Swedbank och Sparbankerna tjänar på detta. Som en mindre sparbank är det inte möjligt att ha resurser till samma kostnad som i nätverket mellan Sparbankerna och Swedbank. Samarbetet gör helt enkelt att vi kan vara konkurrenskraftiga på vår lokala marknad.

Viktigt att poängtera är dock att Swedbank inte har något ägande i Lekebergs Sparbank och de har inget inflytande över våra beslut.

Som en lokal och självständig sparbank är det naturligtvis viktigt att våra beslut inte fattas utanför Lekeberg eller utanför vår organisation. Det är ju bland annat det som skiljer oss från våra konkurrenter som har filialkontor i vårt område.