Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Samhällsnytta

Som kund i banken är du med och utvecklar Lekeberg med omnejd till en livskraftig region, där människor väljer att leva och verka i. Banken ger tillbaka en del av överskottet till intressanta projekt som gynnar utvecklingen inom vårt närområde och som bidrar till en blomstrande och levande region. De områden vi fokuserar på är kultur, idrott, utbildning och näringsliv.

Fyra vänner sitter på en bänk och tar på sig skridskor

Sponsring

Tack vare att vi är en Sparbank kan vi återinvestera en del av vårt överskott i både små och stora projekt inom vårt verksamhetsområde. Syftet är att gynna många människor över tid och göra gott.

Group of students studying together

Samhällsengagemang

Som kund hos är du med och bidrar till att vi kan skapa växtkraft i Lekebergs kommun med omnejd. Det är här vi har vårt engagemang och våra intressen.

Aktuella samarbeten

Utbildning

Ökad kunskap hos unga om bank och ekonomi

Vi vet att en ordnad privatekonomi och kunskaper om hur man sköter sina bankärenden gör att starten på vuxenlivet blir bättre. Därför har banken genomfört helt kostnadsfria utbildningar på skolorna i kommunen.

Arbetsmarknadskunskap

Banken är med och finansierar Handelskammaren Mälardalens projekt Arbetsmarknadskunskap, vars idé i grunden är enkel - att prata med ungdomar om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv.

Entreprenörskap för unga

Genom att samarbeta med Ung Företagsamhet utbildar vi unga i entreprenörskap och låter dem prova på livet som företagare.

Komtek

Samrbetet med kommunen ger barn och ungdomar möjlighet att exprimentera och lösa tekniska utmaningar tillsammans med inspirerande handledare.

Näringsliv

Nätverket i Lekeberg

Tillsammans med Lekebergs kommun och Företagarna anordnar vi inspirerande träffar för företagare.

Samhälle

Hjärtstartare

Banken sponsrar hjärtstartare som är strategiskt placerade runt om i vårt närområde.

Bygdeföreningar

Bygdeföreningarnas arbete med att vårda och bevara kulturarvet samt att knyta människor som bor i bygden närmare varandra ligger oss varmt om hjärtat. Detta viktiga arbete är en självklarhet för banken att stödja.

Naturvårdsföreningar

Banken sponsrar naturvårdsföreningarnas arbete med att skydda och vårda värdefulla naturområden, att säkerställa den biologiska mångfalden samt deras arbete med att lära oss människor att vårda och använda naturen på rätt sätt.