Denna prislista gäller från och med 11 januari 2019.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.